Kolonnā - attēloti soda punkti par pārtērētu kontrollaiku. Tabulā iekļauta statistika: komandas pārvietošanās ātrums, plānojuma vērtējums un kopējais sniegums. Komandas pārvietošanās ātrums tiek rēķināts min/km - minūtes uz distances kilometru, distanci rēķinot gaisa līnijā.  Komandas maršruta plānojuma izvērtējums - punkti/km, augstāka vērtība šajā rādītājā norāda uz efektīvāku plānoto maršrutu. Kopējais sniegums kolonnā min/pti - cik minūtes komanda ir patērējusi, lai iegūtu vienu vērtības punktu. Rezultāts atkarīgs gan no plānojuma efektivitātes, gan pārvietošanās ātruma; jo mazāks laiks uz punktu, jo labāks sniegums.

Nospiežot uz komandas nosaukuma, var atvērt komandas splitus, kā arī aplūkot komandas izvēlēto ceļu kartē. Kolonnā Vieta etapā izmantots sekojošs pieraksts: 1 (2) | 3 (4). Piemēram izmantosim datus: iepriekšējais KP 36, šis KP KP 37
1 - komandas vieta etapā (salīdzinot komandas posma laiku) starp (2) saskaitītajām komandām
2 - komandu skaits, kas veicis šo etapu tādā pašā virzienā kā komanda (Piemērā 36->37)
3 - komandas vieta etapā starp iepriekšējo un šo kontrolpunktu starp (4) saskaitītajām komandām
4 - komandu skaits distancē, kas veicis etapu starp kontrolpunktiem jebkurā virzienā (Piemērā: 36->37 un 37->36)

 

Rezultāti vēl nav publicēti.