Lielais Rīgas xRace piedzīvojums 2020 - ROGAININGA SERIĀLS “PILSĒTAS LEĢENDAS 2020” - NOLIKUMS

1. MĒRĶIS

Iepazīstināt ierindas skrējēju ar rogainingu un tā veikšanai nepieciešamās stratēģijas izveidošanas elementiem. 
Palielināt jauno rogaineru skaitu un veicināt sportistu meistarības izaugsmi. 
Noteikt labākos Latvijas rogainerus dažādās vecuma grupās un distancēs.
Palielināt rogaininga sporta atpazīstamību un popularizēt aktīvu dzīvesveidu dabā.

2. NORISES LAIKS UN ORGANIZATORS

2.1. Rogaininga seriāls “Pilsētas leģendas” notiek sešos posmos:

11. jūlijs - Olaine - 2h / 4h / 6h / O-Run / 3h MTB / Pastaiga
20. jūnijs - Rīga - 2h / 4h / 6h / O-Run / Pastaiga
25. jūlijs - Valmiera - 2h / 4h / 6h / O-Run / 3h MTB / Pastaiga
5. septembris - Rīga - 2h / 4h / 6h / O-Run / Pastaiga
19. septembris - Madona - 2h / 4h / 6h / O-Run / 3h MTB / Pastaiga
7. novembris - Rīga - 2h / 4h / 6h / O-Run / Pastaiga

2.3. Par rogaininga organizēšanu ir atbildīga biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība” (xEvents).

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1. Rogainings ir sacensības, kur komandas (MTB un rogaininga skrējiena distancēs - indivīdi), orientējoties apvidū, pašu izvēlētā secībā apmeklē kartē atzīmētos kontrolpunktus, kam norādītas dažādas punktu vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas lielāku punktu kopsummu savas distances kontrollaikā.

3.2. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām (MTB distancēs ar velo), navigācijai izmantojot sacensību organizatoru izsniegto karti. Distances laikā atļauts izmantot jebkādas citas elektroniskās navigācijas ierīces.  

3.3. Rogaininga laikā satiksme netiek apturēta, un dalībnieku pienākums, apmeklējot distances kontrolpunktus, ir ievērot atvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus, sekot sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā. 

3.4. Sacensību organizatori patur tiesības aizturēt startu, mainīt sacensību gaitu, aizturēt komandas distancē vai arī apstādināt sacensības, ja tas saistīts ar bīstamiem laika apstākļiem vai citiem apstākļiem, kas saistīti ar drošības apdraudējumu sacensību dalībniekiem. 

3.5. Sacensību ietvaros ir atļauts uzņēmuma vai organizācijas nosaukuma vai zīmola iekļaušana komandas nosaukumā, uzlīmes uz inventāra, dalībnieku apģērba atbilstoši šim nolikumam. Jebkura veida ar organizatoriem nesaskaņotas uzņēmumu vai organizāciju reklāmas aktivitātes sacensībās un ar to saistītajos pasākumos ir aizliegtas. Sods par šī punkta neievērošanu ir 2000 EUR. Reklāma ir atļauta uz dalībnieku drēbēm, apaviem un sacensību ekipējuma (mugursomas u.c.).

3.6. Protesti iesniedzami rakstveidā ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc rezultātu paziņošanas, iemaksājot 30 EUR drošības naudu. Tā tiks atdota, ja protests tiks apmierināts. Protests tiek izskatīts uzreiz, ja nav nepieciešama papildu informācija un izmeklēšana. Par pieņemto lēmumu tiek informētas visas ieinteresētās puses. Galvenā tiesneša lēmums ir galīgs un visiem sacensību dalībniekiem saistošs. 

3.7. Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst rogaininga laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām organizatora mārketinga un reklāmas aktivitātēm.

3.8. Organizatori patur tiesības mainīt un labot šos noteikumus, kārtību un prasības jebkurā laikā pirms un sacensību laikā. 

4. SACENSĪBU DISTANCES

4.1. Rogaininga pastaiga (2h ~5km) bērniem līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot). Rogaininga pastaigas tiek veidotas grupās ar bērniem, kurus pavada sacensību organizatoru nodrošināts instruktors. Ja Rogaininga pastaigā piedalās bērns, kas jaunāks par 7 gadiem, tad obligāti ir nepieciešama viena pieaugušā, kas pavada un uzņemas atbildību par bērnu.

4.2. 2h rogainings, 4h rogainings un 6h rogainings notiek 2-4 dalībnieku komandās, no kuriem vismaz viens sacensību dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu.

4.3. Rogaininga skrējiens ir ~14-16km gara distance rogaininga ietvaros, ko dalībnieki veic individuāli orientējoties - skrienot, ejot vai nūjojot un pa ceļam atzīmējoties nepieciešamajos kontrolpunktos. Kontrolpunkti, kuri ir jāapmeklē, ir norādīti uz kartes, ko dalībnieki saņem reģistrācijā sacensību dienā.

4.4. 3h MTB rogainings (ja attiecīgajā posmā tāds notiek) ir individuālas sacensības ar velosipēdu, kur dalībnieks pats izplāno savu distanci un 3h cenšas savākt pēc iespējas vairāk punktus. Rogaininga laikā satiksme netiek apturēta, un, piedaloties sacensībās, dalībnieku pienākums, ir ievērot Ceļu satiksmes noteikumus.

5. DALĪBNIEKU GRUPAS (PĒC VECUMA, KAS SASNIEGTS SACENSĪBU DIENĀ)

•    MJ, WJ, XJ (tikai 6h distancei) - vīriešu, sieviešu vai jauktās junioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums līdz 22 gadiem (ieskaitot);
•    MV, WV, XV (tikai 6h distancei) - vīriešu, sieviešu vai jauktās senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 40 gadiem;
•    MSV, WSV, XSV (tikai 6h distancei) - vīriešu, sieviešu vai jauktās super senioru grupas, visu komandas dalībnieku vecums no 55 gadiem;
•    MO, WO, XO (2h, 4h un 6h distancēm) - vīriešu, sieviešu vai jauktās atklātās grupas;
•    Family (2h, 4h un 6h distancēm) - ģimeņu grupa, komandā vismaz viena dalībnieka vecums ir 12 vai mazāk gadi un vismaz viens dalībniekam ir 23 gadus vecs un vecāks.
•    VRUN, SRUN (rogaininga skrējienam) - vīriešu, sieviešu.
•    VMTB, SMTB (3h MTB rogainingam, ja attiecīgajā posmā tāds notiek) - vīriešu, sieviešu.

6. DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĒŠANĀS KĀRTĪBA

6.1. Pieteikšanās sacensībām mājaslapā notiek līdz posma norises nedēļas ceturtdienai (ieskaitot). Reģistrēties iespējams arī posma norises dienā sacensību centrā, apmaksu veicot ar bankas maksājumu karti vai citu elektroniskā norēķina veidu.

6.2. Maksājuma rekvizīti: Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka: Citadele banka, maksājuma mērķis: Komandas nosaukums.

6.3. Dalības maksa (vienam dalībniekam):

20.06 vasaras rogainings - līdz 05.04 14.06 18.06 20.06
6h un 4h rogainingam 14 17 22 28
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 7 10 13 18
Bērni līdz 12 gadiem 0 0 3 5
2h rogainingam un Rogaininga skrējienam  10 14 18 23
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 5 7 9 13
Bērni līdz 12 gadiem 0 0 3 5
Bērnu pastaiga  0 0 0 5
Vecāki vai aizbildņi kas pavada bērnus 0 0 0 0
05.09 atvasaras rogainings - līdz 05.01 02.02 30.08 05.09
6h un 4h rogainingam 14 17 22 28
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 7 10 13 18
Bērni līdz 12 gadiem 0 0 3 5
2h rogainingam un Rogaininga skrējienam  10 14 18 23
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 5 7 9 13
Bērni līdz 12 gadiem 0 0 3 5
Bērnu pastaiga  0 0 0 5
Vecāki vai aizbildņi kas pavada bērnus 0 0 0 0
07.11 rudens rogainings - līdz 02.08 27.09 03.11 05.11
6h un 4h rogainingam 14 17 22 28
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 7 10 13 18
Bērni līdz 12 gadiem 0 0 3 5
2h rogainingam un Rogaininga skrējienam  10 14 18 23
Jaunieši no 12-18 gadiem un seniori no 62 gadiem 5 7 9 13
Bērni līdz 12 gadiem 0 0 3 5
Bērnu pastaiga  0 0 0 5
Vecāki vai aizbildņi kas pavada bērnus 0 0 0 0

6.4. Komandas sastāvu var mainīt nosūtot informāciju organizatoriem uz e-pastu rogainings@xrace.lv. Līdz sacensību nedēļai iesūtītās izmaiņas tiks veiktas bez maksas. Sacensību nedēļā, tajā skaitā sacensību dienā, par distances, komandas nosaukuma vai dalībnieka maiņu papildus jāmaksā 5 EUR. Sacensību dienā visas izmaiņas var veikt Info teltī. Dalībnieka dzēšana no komandas vai komandas atteikšanās no starta ir bez papildus maksas.

Lai veiktu izmaiņas jau esošai komandai ir jārīkojas sekojoši:
1) jāveic apmaksa 5 EUR apmērā (līdz sacensību nedēļai, jebkādu izmaiņu veikšana ir bez maksas) par katru izmaiņu (komandas distances, nosaukuma vai dalībnieka maiņu) uz Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka:  Citadele banka AS, maksājuma mērķis: Komandas nosaukums / izmaiņas.
2) jāraksta organizatoriem e-pasts uz rogainings@xrace.lv un jāatsūt izmaiņas par komandas distanci, nosaukumu vai jaunā dalībnieka sekojoši dati:
- vārds, uzvārds (obligāts)
- dzimums (obligāts)
- dzimšanas dati (yyyy-mm-dd) formātā (obligāts)
- e-pasts (obligāts)
- tālrunis (obligāts)
- valsts
- pilsēta
Pēc maksājuma saņemšanas (lai izmaiņas notiktu ātrāk, atsūtiet maksājuma uzdevumu), mēs veiksim izmaiņas.

Lai pievienotu dalībnieku jau esošai komandai ir jārīkojas sekojoši:
1) jāveic apmaksa pašreizējās viena dalībnieka dalības maksas apmērā (dalības maksas norādītas nolikumā) uz Piedzīvojumu sacensību apvienība, reģ.nr.: 40008154479, bankas konts: LV39PARX0021201040001, banka:  Citadele banka AS, maksājuma mērķis: Komandas nosaukums / papildus dalībnieks.
2) jāraksta organizatoriem e-pasts uz rogainings@xrace.lv un jāatsūt jaunā dalībnieka sekojoši dati:
- vārds, uzvārds (obligāts)
- dzimums (obligāts)
- dzimšanas dati (yyyy-mm-dd) formātā (obligāts)
- e-pasts (obligāts)
- tālrunis (obligāts)
- valsts
- pilsēta
Pēc maksājuma saņemšanas (lai izmaiņas notiktu ātrāk, atsūtiet maksājuma uzdevumu), mēs veiksim izmaiņas.

6.5. Dalības maksā ietilpst medaļa katram finišētājam, sacensību SI atzīmēšanās čipi (izņemot dalībniekus, kas vēl nav sasnieguši 3 gadu vecumu un rogaininga pastaigai), kartes izgatavošana, aproces, dalībnieka numurs, saspraudes, mantu glabātuve, rezultātu fiksēšanas iekārtas un rezultātu apstrāde, dzēriena un enerģijas paka, medicīniskā palīdzība, uzvarētāju balvas un citi organizatoriski izdevumi. Sacensību centrā varēs iegādāties ISOSTAR sporta dzērienus, želejas un batoniņus.

6.6. Aizpildot reģistrācijas pieteikumu mājas lapā un piedaloties sacensībās, visi dalībnieki apstiprina, ka ir iepazinušies ar šo nolikumu un uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un iespējamām traumām distances laikā. Par nepilngadīgiem dalībniekiem atbildību uzņemas pilngadīgais komandas dalībnieks vai vecāki, iesniedzot rakstisku vecāku atļauju. Atļaujas paraugs atrodams te.

6.6. Sacensību dienā, saņemot komandas starta paku (komandas numuru komplektu, SI kartes, aproces, pasūtīto īres inventāru), viens komandas dalībnieks parakstās par tā saņemšanu un uzņemas turpmāko atbildību par tā nodošanu nebojātu pēc finiša.

6.7. Atsaucot dalību sacensībās komandai vai atsevišķam dalībniekam, neierodoties uz sacensībām, komandas diskvalifikācijas gadījumā vai sacensību atcelšanas nepārvaramas varas dēļ gadījumā dalības maksa netiek atgriezta vai pārcelta uz citām sacensībām vai posmiem.

7. DISTANCES VEIKŠANA UN ATZĪMĒŠANĀS

7.1. Sacensības notiek saskaņā ar LOF apstiprinātajiem rogaininga sacensību noteikumiem, ja šajā nolikumā nav noteikts citādi. Noteikumu latviskā versija publicēta Latvijas rogaininga mājas lapā: http://rogaining.lv/?ucat=3.

7.2. Pirms starta tiek izsniegts karšu komplekts – viena sacensību karte katram dalībniekam.

7.3. Dalībnieka numurs sacensību laikā jānēsā redzamā vietā – pie somas vai sacensību apģērba.

7.4. Atzīmēšanās kontrolpunktos notiek ar SPORTIdent atzīmēšanās sistēmu, katram komandas dalībniekam izmantojot organizatoru izsniegto SI karti. SI kartes netiek piešķirtas konkrētiem dalībniekiem, bet komandai, tāpēc nav nozīmes, kuru SI karti izmanto katrs komandas dalībnieks. 

7.5. Lai kontrolpunkts tiktu ieskaitīts, visiem komandas dalībniekiem kontrolpunktā ir jāatzīmējas divu minūšu ietvaros un atzīmējoties KP, tiek ņemta vērā tikai pirmā atzīmēšanās reize. Ja dalībnieks atzīmējas vairākas reizes, tad tiek ņemta vērā katra komandas dalībnieka pirmā konkrētā KP atzīme, tāpēc netuvojieties kontrolpunktam pirms neesat pārliecināti, ka visa komanda varēs atzīmēties noteiktajā laikā.

7.6. Izmantojot izsniegtās aproces, komandas dalībniekiem ir nepieciešams pirms sacensību starta stingri piestiprināt SI karti ap roku tādā veidā, ka, nebojājot aproci, to nevar noņemt, un rūpēties par to, lai SI karte netiktu bojāta un norauta no rokas līdz finišam, kur to noņemt drīkst sacensību tiesnesis. Par startēšanu ar nepiestiprinātu SI karti dalībniekam var tikt piemērota diskvalifikācija vai cits sods pēc galvenā tiesneša ieskatiem.

7.7. Ja atzīmējoties KP, neatskan signāls vai nemirgo sarkanais atzīmēšanās signāls, KP vietā nav atrodama SI stacija vai KP ir bojāts, jārīkojas atbilstoši uz kartes norādītajām instrukcijām.

7.8. Komandas laiks finišā tiek fiksēts pēc pēdējās dalībnieka atzīmes finiša KP. Pēc atzīmes finiša KP jādodas pie tiesnešiem nodot SI kartes un iznomāto inventāru. SI karti atvienot no rokas drīkst tikai finiša tiesnesis.

7.9. Par katru nokavētu minūti pēc Sacensību kontrollaika komanda saņem 1 soda punktu, kas tiek atskaitīts no komandas savākto punktu skaita. Ja komanda finišē vairāk kā 30 minūtes pēc Sacensību kontrollaika, komandai tiek atņemti visi punkti. Pēc kontrollaika apmeklētie KP netiek ieskaitīti.

7.10. Par katru pārrautu SI kartes aproci komanda saņem 5 soda punktus, kas tiek atskaitīti no komandas savākto punktu skaita.

7.11. Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.

7.12. Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.

7.13. Pēc komandas finiša vai izstāšanās dalībniekiem ir jānodod sacensību organizatoriem īrētā SI karte un cits ekipējums, ja tāds ir izmantots. Ekipējuma nodošanas brīdī dalībniekam ir jāpārliecinās par to, ka ekipējuma saņemšanas tiesnesis ir atzīmējis visu nodoto ekipējumu. Par nenodoto iznomāto ekipējumu dalībniekam ir jāmaksā soda nauda atbilstoši šim nolikumam.

7.14. Dalībniekiem sacensībās aizliegts atstāt distancē jebkāda veida atkritumus, šķērsot sējumus, viensētu pagalmus, aizliegtās teritorijas, kā arī pārkāpt privāto teritoriju aizliegumus, motorizētus transporta rīkus, kā arī izmantot jebkādu palīdzību no malas, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama pirmā medicīniskā palīdzība.

7.15. Pēc tiesnešu ieskatiem sodi var tikt piešķirti arī par citiem, nolikumā neminētiem, pārkāpumiem, kuri pēc tiesnešu vērtējuma ir radījuši priekšrocības, traucējumus vai draudus attiecībā pret citiem dalībniekiem. Piemēram, KP pārvietošana vai bojāšana u.tml. Piešķiramie sodi ir soda punkti vai diskvalifikācija.

8. INVENTĀRS UN INVENTĀRA NOMA

8.1. Distances plānošanai un veikšanai noderēs kompass ar grādu iedaļām, rakstāmais (ūdensizturīgs marķieris plānošanai un pierakstiem), lineāls, pulkstenis, sporta dzēriens, enerģētiska pārtika, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs.

8.2. Dalībniekiem ir iespēja iznomāt kompasus, tos iepriekš rezervējot reģistrācijas brīdī vai rakstot uz e-pastu rogainings@xrace.lv. 

8.3. Dalībniekiem ir pienākums saudzīgi izturēties pret īres inventāru un nodot to organizatoriem nebojātu. Ja īres inventārs distancē tiek bojāts vai pazaudēts, dalībniekam ir jāsedz organizatoriem radušies zaudējumi šādā apmērā: SI karte – 60 EUR; Kompass – 20 EUR; GPS - 80 EUR. Dalībniekam zaudējumi ir jāsedz 3 darba dienu laikā pēc sacensību beigām, pārskaitot naudu uz organizatoru bankas kontu.

9. REZULTĀTI, kopvērtējums un APBALVOŠANA

9.1. Rezultātu veido SI kartēs reģistrēto KP iegūto punktu summa, atskaitot soda punktus. Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.

9.2. Rogaininga skrējienā uzvar dalībnieks, kurš distanci veicis visātrāk un apmeklējis visus nepieciešamos kontrolpunktus. Ja dalībniekam finišā iztrūkst kāds kontrolpunkts, dalībnieks rezultātos ierindojas pēc dalībniekiem, kuri ir atzīmējušies visos nepieciešamajos kontrolpunktos.

9.3. Apstiprinātie sacensību rezultāti tiek publicēti sacensību mājas lapā  ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc sacensībām. 

9.4. Sacensību balvas tiek piešķirtas pirmajām trīs vietām katrā grupā. Sacensību organizatori patur tiesības apsveikt tikai pirmās vietas, ja komandu vai dalībnieku skaits noteiktā grupā nepārsniedz 6 komandas. Komandas tiks vērtētas un apbalvotas tikai savu vecuma grupu ietvaros, tādējādi ne junioru, ne veterānu, ne superveterānu komandas nekonkurē un netiek apbalvotas Open grupas ietvaros.

9.5. Kopvērtējums Rogaininga distancēm tiek rēķināts komandām kam ir identisks komandas nosaukumu un tiek ņemti vērā labākie 5 posmu rezultāti konkrētajā distancē. Rezultātu nosaka distancē iegūto rezultātu punktu kopsumma. Ja komandām ir vienāds punktu skaits, tad augstākā vietā ir komanda, kurai ir mazāka distancē pavadītā laika kopsumma. Ja laika kopsummas ir vienādas, tad augstāka vieta ir komandai, kas vairāk punktu ieguvusi pēdējā sacensību posmā. Ar kopvērtējuma balvām tiks apbalvotas 3 visvairāk punktu ieguvušās komandas 2h, 4h, 6h distancēs vīriešu, sieviešu un jauktā tipa komandām.

9.6. Kopvērtējums Rogaininga skrējiena distancei tiek aprēķināts ņemot vērā 5 posmos veiktās distances laiku. Ja laika summa ir vienāda, uzvar tas, kas ir visātrāk noskrējis pēdējā sacensību posmā. Ar kopvērtējuma balvām tiks apbalvoti 3 ātrākie vīrieši un sievietes.

9.7. Kopvērtējums 3h MTB distancei tiek rēķināts ņemot vērā 3 posmu rezultātu. Rezultātu nosaka distancē iegūto rezultātu punktu kopsumma, Ja dalībniekiem ir vienāds punktu skaits, tad augstākā vietā ir tas, kam ir mazākā distancē pavadītā laika kopsumma. Ja laika kopsummas ir vienādas, tad augstāka vieta ir tam, kas vairāk punktu ieguvis pēdējā sacensību posmā. Ar kopvērtējuma balvām tiks apbalvoti 3 ātrākie vīrieši un sievietes.