SACENSĪBU KARTE un kontrolpunktu atrašanās vietas

Tāpat kā pērn - karti zīmējām uz OpenStreetMap.org bāzes kopā ar citiem mangaļsaliniekiem, vecmīlgrāveriem, kalngaliņiem un jaunciemiņiem. Tomēr pirms mūsu izpētes tas bija visai maz kartēts baltais plankums Pierīgā (ja neskaita dažus orientēšanās kartogrāfus). Tagad nu tagad atveriet savas viedtālruņu aplikācijas, atsvaidziniet uz jaunāko OpenStreetMap kartes versiju - skrieniet, minieties, stūrējiet pa līdz šim vēl nezināmām takām šajā jaunatklātajā pasaulē - šīs kartes brīvi pieejamas visiem.

Saprotams, tik milzīgā platībā dažiem cilvēkiem nav iespējams visu pārbaudīt. Tāpēc rēķinieties ar dažām nepilnībām un vispārinājumiem (kas ir raksturīgākā atšķirība starp aptuvenajām rogaininga un superprecīzajām orientēšanās kartēm). Apskatīsim šo kartes fragmentu un izskaidrosim, kā mēs to zīmējām (bet neuztraucieties, ja tajā vēl nevarat saskatīt visus sīkumus, jo drukātā veidā būs lielāka un vairāk nekā 3 reizes smalkāka nekā jūsu monitors).

Oranžie ir labi skrienami nebruģētie klajumi (piemēram, parku zālieni), kurus mēs skaidri izpētījām. Savukārt gaišdzeltenie var būt gan grūtāk skrienami klajumi (piemēram: pļavas), gan klātienē līdz galam neizstaigāti klajumi, ko visā teritorijā izmantojām kā fonu, jo neatradām tur nedz labi skrienamus parkus (oranžā krāsā), nedz asfaltētus stāvlaukumus (brūnā), mežus (baltā), krūmājus (koši zaļā) vai dzīvojamo zonu (olīvzaļā).

Savukārt olīvzaļo šoreiz automātiski neuzskatīsim par aizliegto teritoriju, jo ar to apzīmēta gan brīvi pieejami daudzstāvu dzīvokļu masīva pagalmi (kartes centrā), gan savrupmāju dārzi (kartes ZR), kas parasti ir nožogoti un nepieejami gan kapi (kur vispār nav ēku). Ēkas bez olīvzaļā iekrāsojuma visapkārt ir sabiedrībai pieejamas ēkas, piemēram: iestādes un veikali (kartes Z malā). Daudzdzīvokļu mājas no savrupmājām kartē viegli atšķiramas pēc izmēra un formas, bet ja kartē redzat vēl lielākas ēkas (kartes D malā) un vēl ar žogu vai mūri visapkārt, tad tās parasti ir industriālās teritorijas, ko apsargā četrkājainie draugi un divkājainie suņi. Sarkani rūtotās ir citas nepieejamas vai neieteicamas teritorijas, kur notiek būvdarbi vai izvietotas privātīpašuma zīmes.

Ar stigām varat droši rēķināties, ka tās būs iezīmētas visas. Toties kādu jaunu taciņu varbūt izdosies atklāt arī jums (ja ierakstīsiet savu maršrutu GPS, varat šo jauno taciņu paši iezīmēt OpenStreetMap.org, tāpat kā to sendienās darīja Kristofors Kolumbs). Dažas takas kartē izbeidzas meža vidū, bet tas nenozīmē, ka uz priekšu tikt nav iespējams, bet tikai to, ka takas virziens vairs nav skaidri saskatāms.

Žogus, kas varētu gadīties pa ceļam starp kontrolpunktiem, centāmies iezīmēt, bet agresīvus suņus un trakus saimniekus gan saglabāsim jums kā pārsteigumu. Ja žogā redzama speciāli iezīmēta vārtu sprauga (kartes pašā Z malā), tas nozīmē, ka nožogotajā teritorijā uzturēties atļauts.

Reljefs iegūts no lidmašīnas, skenējot zemes virsmu ar lāzeri. Tomēr paši nelidojām, to mūsu vietā veica Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, bet lāzerpunktus interpretēja Latvijas Valsts meži. Ja kartē redzi 2 brūnas augstumlīknes blakus, viena dabā atradīsies par 2 metriem augstāk nekā otra. Un ja kalna nogāzē ir 5 augstumlīknes, cik metru augstuma atšķirība būs starp 1. un 5.augstumlīkni? Nepareizi - 8 metrus jeb (5-1)x2=8(m). 

Lai būtu vieglāk noorientēt kompasu, pāri visai kartei sazīmētas magnētisko ziemeļu līnijas (kam jāsakrīt ar kompasa ziemeļu bultu). Šīs līnijas izvietotas ik pa 5 centimetriem jeb 1 kilometram dabā.

Ar sarkanām paralēlām līnijām (kartes Z malā) atzīmēti ieteicamie šķērsojumi pāri lielākajām ielām un dzelzceļiem, kurus iesakām izmantot dalībniekiem (piemēram: gājēju pāreja vai celiņš zem tilta). "Pārvaramas" ūdensteces zīmētas kā zilas šaura strīpiņas bez biezuma, savukārt "nepārvaramos" izzīmējām pilnā platumā (kartes D). Rogainistu valodā "pārvarams" nozīmē - pārlecams vai pārbrienams līdz apsekotāja celim. Lai gan mēs ziemā netīšām notestējām tikai pāris grāvju dziļumu. Savukārt "nepārvarams" nozīmē - būs jāatklāj peldēšanas sezona. Visus kontrolpunktus iespējams sasniegt sausām kājām, ja vien neizvēlēsieties vistaisnāko maršrutu.

Karti esam izraibinājuši ar dažiem īpaši interesantiem objektiem, kur vērts atgriezties un apskatīt arī pēc sacensībām.

 

Leģendas atjaunotas 2019. gada 15. martā.

Nr. Kontrolpunkta atrašanās vieta / Checkpoint location Nr. Kontrolpunkta atrašanās vieta / Checkpoint location
20 A būves A puse / E side of E building 45 Meža ZR gals / NW end of forest
21 ZA deguns / NE spur 46 Z ieloks / N fold
22 DR ieloks / SW fold 47 Izcils koks / Distinct tree
23 Ieloks / Fold 48  DA deguns / SE spur
24 Virsotne / Top 49 Virsotne / Top
25 Ēkas ZA stūris / NE corner of building 50 Dīķa D gals / S end of pond
26 Virsotne / Top 51 Žoga R puse / W side of fence
27 Ieplaka / Depression 52 A deguns / E spur
28 Žoga iekšējais D stūris / S inner corner of fence 53 R deguns / W spur
29 Būdas DA stūris / SE corner of small building 54 Koks / Tree
30 Klajuma ZR stūris / NW corner of open area 55 Ieloks / Fold
31 A deguns / E spur 56 Dzīvžoga Z stūris / N corner of hedge
32 Meža DR gals / SW corner of forest 57 Bedre virsotnē / Pit on top
33 Piestātnes R gals / W end of dock 58 Kokaudzes DA stūris / SE corner of thicket
34 Žoga D gals / S end of fence 59 Klajumiņa D mala / S side of small open area
35 Ieplaka / Depression 60 Meža ZR stūris A krastā / NW forest corner E bank
36 R deguns / W spur 61 Virsotne / Top
37 Paugurs / Hillock 62 D birztalas A gals / E end of S grove
38 ZA virsotne / NE top 63 Izcils koks / Distinct tree
39 Klajuma DR stūris / SW corner of open area 64 Z deguns / N spur
40 Nolūzis dižozols / Broken giant oak-tree 65 Grāvja gals / End of ditch
41 Virsotne / Top 66 Virsotne / Top
42 Deguns / Spur 67 R ieloks / W fold
43 Mazs paugurs / Little hillock 68 D ēkas DR puse / SW side of S building
44 Grāvja D stūris / S corner of ditch 69 Vidus krūmāja R gals / W end of middle scrub
Finišs zem arkas /
Finish under arch